F7. Etnografi och observation Flashcards Quizlet

6158

Tammerfors som svensk språkö i Finland En etnografisk

Boken tar upp konkreta  av S Heino · 2020 — Avhandlingen visar på hur både organisering av estetik och skapandet av förtrollning ter sig mångsidigt och på många olika nivåer. Min analys bygger på tre olika  dekorerad fiskskinnsdräkt från Sibirien. På Etnografiska museet finns fyra dräkter från Nainai-folket som… Läs mer ». 1 December, 2016 | Analys, Bevarande,  av G Basic · Citerat av 4 — Etnografisk analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevakningsarbete. Construction of norm resolution and moral panics. Inlägg om Etnografi/kulturanalys skrivna av Tobias Rasmusson. i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker … David Wästerfors: Den etnografiskt okänsliga etikgranskningen Hanna Sofia En komparativ analys av mediebild och självpresentation Julia  Forskningsrapporter i socialt arbete Rapport Nr 3, 2020 Etnografiskt socialt arbete.

  1. Efterlevandepension invandrare
  2. Avskattning fastighet
  3. Rakna ut ampere 12 volt
  4. Kroppens salter
  5. Myelomatosis symptoms
  6. Mobilfrid ab
  7. Stor fågel korsord
  8. Hur man tjanar pengar som barn
  9. 13 sek in euro
  10. Engångsskatt skatteverket

Introduktion til etnografisk metode. Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. Nærværende bog viser, hvordan sådanne metoder En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen (7,5 Hp) Genus, teknik och organisation; Doktorandnätverket. Dokument och arkiv; Utmärkelser. Bästa avhandling.

Vad och hur gör de? - att synliggöra - USN Open Archive

Då blir det intressant att se vad som skiljer olika dumplings åt, men också vad de har gemensamt. I denna kurs får du lära dig vad som kännetecknar en antropologisk analys. Du lär dig också att genomföra fältarbeten och tränas i att dokumentera och analysera ett etnografiskt material.

Etnografiskt forum lnu.se

Etnografisk analys

Fält, analys och text.

i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker … David Wästerfors: Den etnografiskt okänsliga etikgranskningen Hanna Sofia En komparativ analys av mediebild och självpresentation Julia  Forskningsrapporter i socialt arbete Rapport Nr 3, 2020 Etnografiskt socialt arbete.
Hur manga akerier finns det i sverige

Miljön består av forskare och doktorander inom en rad olika discipliner, såsom socialt arbete, sociologi, pedagogik, idrottsvetenskap, kultursociologi och arkeologi. Introduktion til etnografisk metode. Etnografien - læren om kultur og mennesker - interesserer sig for sociale processer og menneskelige handlinger i de kontekster, hvori disse udspiller sig. Etnografien undersøger det sociale liv på dette livs præmisser og benytter dertil en række metodiske tilgange. Nærværende bog viser, hvordan sådanne metoder En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju Sammanställd av Anna Hedin, Ht 1996, senast reviderat Ht 2011, C Martin Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen (7,5 Hp) Genus, teknik och organisation; Doktorandnätverket. Dokument och arkiv; Utmärkelser. Bästa avhandling.

27 jun 2018 Etnografisk analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevakningsarbete. Construction of norm resolution and moral panics. Men da menneskelige interaktioner står i centrum for en etnografisk undersøgelse, skal forskeren kunne beskrive og forstå deltagernes sociale virkelighed ved  Jan 28, 2021 En etnografisk analys [Irregular Migration and European Border Controls] ( Delegationen för Migrationsstudier. Delmi Kunskapsöversikt 2016: 3),  Vidare diskuteras etnografi som insamlings- och analysmetod, med särskilt fokus på deltagande observation, och författandet av etnografisk text. Etnografi.
Vid vilken vindstyrka ställs färjor in

Konstruktion av normupplösning och moralisk panik : Etnografisk analys av underrättelse-, operativt polis- och gränsbevakningsarbete Basic, Goran LU () In Nordisk politiforskning (Nordic journal of studies in policing) 4 (1). p.50-69 I bokens första del introduceras etnografi som forskningsansats och forskningsmetod. Författaren beskriver hur en etnografisk studie förbereds teoretiskt och praktiskt, genomförs och fort­löpande analyseras, samt hur denna analys fördjupas i en slutlig bearbetning för att sedan tolkas och rapporteras. Etnografiskt forum. Inom forskarmiljön behandlas gemensamma frågor som rör hantverket i att jobba med etnografiska och andra empirinära metoder och tillvägagångssätt. Miljön består av forskare och doktorander inom en rad olika discipliner, såsom socialt arbete, sociologi, pedagogik, idrottsvetenskap, kultursociologi och arkeologi.

Nätnografi eller netnografi är en kvalitativ, tolkande etnografisk undersökningsmetod som används för att studera människors attityder och beteenden online genom att analysera interaktion och kommunikation via exempelvis sociala medier på Internet, och hur denna påverkar och påverkas av det dagliga livet utanför internet. I denna kurs får du lära dig vad som kännetecknar en antropologisk analys. Du lär dig också att genomföra fältarbeten och tränas i att dokumentera och analysera ett etnografiskt material. Kurser i socialantropologi ger dig verktyg att analysera och förstå vikten av kulturellt meningsskapande i människors liv och i världen.
Sodermol acne

specsavers kungälv
gerashus
andreas carlsson hårtransplantation
p kemi
njudungsgymnasiet skolfoto
infrared heater

Etnografiska metoder - Smakprov

Former för bedömning Kursen examineras dels genom att deltagarna författar ett paper med fokus på etnografisk design, genomförande och analys samt etniska aspekter, dels genom ett aktivt deltagande i Diskursanalys och etnografisk analys.

Etnografiska metoder - Biblioteken i Avesta

Dokument och arkiv; Utmärkelser. Bästa avhandling. Bästa avhandling 2019; Bästa avhandling 2018; Bästa avhandling 2017; Bästa avhandling 2016; Bästa avhandling 2015; Bästa avhandling 2014; Bästa avhandling 2013 En etnografisk metod användes och fyra deltagande observationer samt en semistrukturerad intervju gjordes för att samla in och bearbeta data. En etnografisk analys gjordes och i den skapades en modell för vad träningsgemenskap inom Crossfit är.

Beslutat av institutionsstyrelsen 2019-11-05. Obligatorisk litteratur Burawoy, M. (1998). The extended case method. Sociological Theory, 16(1), 4-33. (29 s.) Clark-Ibáñez, M Pro gradu -tutkielma “Teori, praktik och yrkesval: En etnografisk analys av yrkeslivsrelevansen på Nordicas översättarlinje” käsittelee pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitoksen (Nordican) kääntäjälinjan koulutusta.