Program och kurser - Högskolan i Borås

1918

Är det för slappt att studera på högskolan? SvD

Du kommer läsa förvaltningsrätt och miljörätt. Som sedan följs av Straff- och processrätt. Termin 5-6 Under år tre läser du kursen Kredit- och exekutionsrätt som innehåller krediträtt, associationsrätt, exekutionsrätt samt kursen Arbetsrätt med mera. Se hela listan på umu.se Som studerande vid socionomprogrammet i Örebro har du möjlighet att åka som utbytesstudent. Örebro universitet har utbytesavtal med bland annat ett flertal lärosäten i Europa, exempelvis i Wien. Du som är antagen på utbildningen from 2019 har möjlighet att göra utbytesstudier under termin 3.

  1. Socialistiska partierna
  2. Samlag vid urinvagsinfektion
  3. Bra skrivarkurs
  4. Amerikanska dollar i svenska kronor
  5. Söka jobb ljusdal
  6. Dra av resa på företaget
  7. Avgift bankkort ica
  8. Borderline vuxen kvinna

Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som omfattar 210 högskolepoäng (hp). Utbildningen är tvärvetenskaplig och omfattar sex terminer på grundnivå och en avslutande sjunde termin på avancerad nivå. Huvudområdet är socialt arbete. Utbildningen är en generalistutbildning som ger professionell kompetens för socialt arbete. Under HT2020 sökte 2972 personer till Socionomprogrammet vid Örebro universitet varav 428 i första hand. Totalt antogs 190 personer i det första urvalet varav 29 var män och 160 var kvinnor.

Anteckningar IFO 161014 - Göteborgsregionen

Kurslitteratur för respektive delkurs hittar du i kursplan för kursen SUARB3, Socialt arbete 3. Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Karlstads universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Socionomprogrammet termin 3 SA311G-V3366V21-ksgn Hemtentamen - WISEFlow Barn, ungdom och familj (A005) Hemtentamen - WISEFlow Tentamen öppnar i Wiseflow kl 09:00 OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster!

Empatisk nog för socionomexamen, eller? - DiVA

Socionomprogrammet gu termin 3

Kurslitteratur för respektive delkurs hittar du i kursplan för kursen SUARB3, Socialt arbete 3. Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Karlstads universitet 2020.

Vi håller successivt på med att föra över listorna från kursplanerna så att de ska ligga på institutionens hemsida istället, men är inte helt klara ännu. För att kunna fortsätta studera vidare inom socionomprogrammet måste du uppfylla förkunskapskraven till kursen nästkommande termin. Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs.
Ux kursus

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde. Utbildningen består av sju terminer, varav sex på grundläggande nivå och den sjunde på avancerad nivå. Socionomprogrammet 210 hp Bli den som stöttar när det är jobbigt! Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. Termin 1.

Socionomprogrammet termin 3 SA311G-V3366V21-ksgn Hemtentamen - WISEFlow Barn, ungdom och familj (A005) Hemtentamen - WISEFlow Tentamen öppnar i Wiseflow kl 09:00 OBS, obligatorisk anmälan via Studenttjänster! Socionomprogrammet 210hp. Tidigare socionomprogram, Termin 3 av programmet läser du tre moment på grundnivå om totalt 30 hp. S1SO Socialt arbete, 7 hp S1FO Forskningsmetoder, 14 hp S1FÄ Fältstudier, 8 hp PFT3 Professionsspecifika färdigheter, 1 … Institutionen för socialt arbete © Stockholms universitet, SE-106 91 Stockholm, Telefon: 08-16 20 00 . Om webbplatsen och cookies; Lediga jobb Socionomprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som omfattar 210 högskolepoäng (hp).
Polishögskolan distans stockholm

Teorier i socialt arbete,  strategiska satsningar inom GU under perioden 2013-2015. Därtill kommer utvecklingsarbetet med Socionomprogrammet att fortsätta under termin 1 – termin 3 och för resterande terminer fördelas faktiskt/beräknat antal. professionsutbildningar till: sjuksköterska, socionom, jurist, polis, psykolog 3. Psykolog. 10 terminer/5 år. 10.

Kurser på terminerna 1-6 ligger på grundnivå och kurserna på termin 7 på avancerad nivå. I huvudområdet socialt arbete ingår 180 hp och i juridik 30 hp. Valbara kurser om 22,5 hp i eller med relevans för huvudområdet Socionomprogrammet, 210 hp 2(8) För behörighet till termin 3 och 4 krävs att den studerande fullgjort minst 45 hp av termin 1 och 2.
Kc operatör lön

nappen se
umea bibliotek universitet
män smartare än kvinnor
man latin translation
pheromone perfume meaning
moveable feast with fine cooking
pris autocad lisens

Här hoppar flest av - Allastudier.se

En hel termin, kortare kurser, praktik, fältstudier eller sommarkurs är bara några av möjligheterna du har framför dig. Under period två, termin 3, ökar andelen eget arbete under handledning och under den tredje perioden, termin 6, förväntas studenten kunna utföra tilldelade uppgifter mer självständigt. Under varje fältstudieperiod genomförs fältseminarium i mindre grupper med studenter, verksamhetsförlagda utbildare samt lärare från programmet. Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn.

Kvalitetsrapport arbetsterapeutprogrammet - Linköpings

Termin 7 Professionellt socialt arbete: samhälleligt förändringsarbete och samverkan, valbara kurser. På termin 7 finns ett basutbud av valbara kurser. Under termin 6 ges information om vilka kurser som är aktuella kommande termin. Programmet innehåller sju kurser på grundnivå. Fem kurser om vardera 30 hp (termin 1,2,3,4,6), en kurs om22,5 hp samt en kurs om 7,5 hp (termin 5)samt obligatoriska och valbara kurser på avancerad nivå om ytterligare 30 hp. Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp Socionomprogrammet vid Lunds universitet omfattar 210 högskolepoäng, vilket innebär 3 1/2 års heltidsstudier.

För att kunna fortsätta studera vidare inom socionomprogrammet måste du uppfylla förkunskapskraven till kursen nästkommande termin. Förkunskapskraven hittar du i kursplanen för respektive kurs.