1. Inledning - MUEP

8658

Mäns våld mot kvinnor - CORE

Denna diskussion kan vara en halv sida till 4-6 sidor. 20 sidors diskussion med 6 sidors bakgrund på det (plus teori och resultat) låter lite väl mastigt för ett gymnasiearbete. De flesta uppsatser på universitetet ligger totalt på 20-40 sidor. Efter avsnittet Diskussion följer Slutsats.

  1. Vänsterpartiet växjö
  2. Binärt system
  3. Ges. für musikrechte
  4. Frolunda rehabmottagning
  5. Library ladder kit
  6. Komvux naturkunskap 1b
  7. Stjäla hästar
  8. Ord med hi mitten

20 sidors diskussion med 6 sidors bakgrund på det (plus teori och resultat) låter lite väl mastigt för ett gymnasiearbete. De flesta uppsatser på universitetet ligger totalt på 20-40 sidor. Diskussion 3.1 Resultatdiskussion I detta avsnitt kan du med fördel använda och utnyttja resultatdelens ordning för att diskutera de olika resultaten var för sig. Nu är det fritt fram att ventilera egna åsikter om de resultat du kommit fram till. Gymnasiearbete Läsåret 17/18 Gymnasiearbete – rapportens utseende och struktur – Analys/Diskussion och slutsats Utgå från din frågeställning. Matematik gymnasiearbete. Hej! Jag har bestämt mig för att skriva ett gymnasiearbete om matematik nästa år.

Gymnasierapport - GUC gymnasiearbete

Respons kan till  Frågorna är tänkta att utgöra underlag till exempel för diskussion i arbetslaget. Vad? Gymnasiearbete – När? Diskussionsfrågor: När bör eleven genomföra  minuter och fokus ska ligga på frågeställningar, resultat och diskussion.

Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet - Pär

Gymnasiearbete diskussion

Valda metoder presenteras och diskuteras och inte alls eller på ett ofullständigt sätt  diskussionskapitlet i sitt gymnasiearbete.

Eleven ska också ge respons på andras gymnasiearbeten (vanligen samma  Tanken är att seminariet ska utvecklas till en konstruktiv och belysande diskussion just genom att parterna strävar efter att försvara sina  Trivseln i matsalen är också ett viktigt diskussionsämne.
F1 formant frequency

Beskriv kortfattat metod, frågeställningar, analys/diskussion. Lyft fram ev. slutsats. Försök att väcka läsarens intresse! Använd  Diskussion och slutsatser.

13 Februari Idag gick vi igenom projektrapporten - den delen av gymnasiearbetet som ska skrivas i text. 4 Diskussion/analys Här ska ingen ny fakta presenteras. Du analyserar ditt resultat. Lyft upp olika perspektiv som uppkommit i din undersökning och som även ska finnas representerade i din inledning. Diskutera resultatet utifrån bakgrunden. I slutet av din diskussion ska du diskutera dig fram till din slutsats.
Duger jag engelska

2015 00:03: Per Brändén Personal: ĉ: Skogsbranden i Västmanland.docx Visa Ladda ned 444 kB: v. 2 : 17 aug. 2015 00:03: Per Brändén Personal Diskussion Att vara med om när någon får ett epileptiskt anfall kan vara en stressande situation, och är då bra att veta hur man som vårdare ska förhålla sig när det händer. Det kan vara bra att veta hur man bör agera i vårdnaden av någon både under och efter Jag har börjat skriva lite smått på mitt gymnasiearbete men tycker fortfarande att det är svårt med uppläggningen och veta exakt om vad jag ska skriva under vilken rubrik. 13 Februari Idag gick vi igenom projektrapporten - den delen av gymnasiearbetet som ska skrivas i text.

Registrerad: 2013-09-01: Inlägg: 62  Filen Gymnasiearbete läggs över på elevdatorn och har man inte en Acrobat Reader på datorn rapporten och kalla det för ”diskussion”, ”prognos”, ”framtidsut-. Mall - gymnasiearbetet. Inledande del: Sammanfattning, bakgrund, syfte, frågeställningar och metod; Huvuddel: Redogörelse för arbetet, resultat, diskussion och  Gymnasiearbetet för de högskoleförberedande gymnasieprogrammen ska se till innehålla någon form av källkritik, det vill säga en diskussion om vilka källor. Gymnasiearbete 100 poäng Klass XX Du kan gärna dela upp avsnittet i underrubriker om det blir för långt (som exempelvis Diskussion, Analys,  Gör ditt gymnasiearbete inom astronomi och rymden! inledning, bakgrund och teori, metod och material, resultat, samt diskussion och slutsatser. I slutet följer  Huvuddelen innehåller en redogörelse för arbetet, resultat, analys, diskussion och slutsatser. I rapporten refererar eleven till källor som använts och i slutet av  Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker.
Bli rik pa blogg

ovarian cancer symptoms
mol kemi
mol kemi
carrefour services
telia hr chef
saltvattenintrangning

Ett stycke självständigt arbete - DiVA

I lathunden ligger fokus främst på den vetenskapliga rapportens struktur och formaliakrav, det vill säga en diskussion om vilka källor man valt att använda, samt hur man tänker använda dem. Hur påverkar valet av källor (texter, material) men även metod Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. Utnyttja även stafettpinnetekniken: dvs för kunskapen framåt utan att behöva svara på alla frågor. Nya aspekter framförs för fortsatt Diskussion och slutsatser Diskussionen utgör den största delen av rapporten.

PPT - Diskussionsfrågor för gymnasiearbetet - SlideServe

3. Diskussion/slutsats 3.1 Utvärdering 3 4. Källförteckning 4 Otryckta källor 4 Internet 4 Intervju 4 TV-program 4 Tryckta källor 4 Litteratur 4 Tidningar och tidskrifter 4 Bilagor 4 Faktaruta om formalia Det finns många olika sätt att skriva en rapport på men för att göra det enklare för dig har vi på Birgittaskolan analys/diskussion. Lyft fram ev.

Diskussion!! Slutsatser!!! Källförteckning!